Prijímacie skúšky do umeleckej školy

Big prijimacky 2019

Prijímacie skúšky do všetkých odborov SZUŠ R. Madarászovej sa uskutočnia 23.5.a 24.5.2018 v čase 14,00 - 18,00 v priestoroch školy.

Tanečný odbor (od 4 rokov)

Výtvarný odbor (od 5 rokov)

Hudobno-dramatický odbor (od 5 rokov)

Hudobný odbor - gitara, klavír, flauta, trúbka, husle, spev, bicie nástroje (od 5 rokov)

Viac informácií na t.č. 0904 401 660.